Klanten & Netwerk

HMC, Cluster Services en Huisvesting

Leergang voor teammanagers van het cluster Services en Huisvesting gericht op het vergroten van het persoonlijk leiderschap en het leiderschap.
Opdracht via PostMD opleidingen
december 2022 – juni 2023

ActiVite Leiderdorp, Locatie Ommedijk

Coach in de ouderenzorg. Werkzaam vanuit het landelijke programma Waardigheid en Trots op Locatie. Ondersteuning van de teammanager en de teams Somatiek en Kleinschalig Wonen (PG) bij het handen en voeten geven aan hun verbeterplannen. januari 2022 – juni 2023

Zonnehuisgroep Amstelland

Onderzoek naar de positieve en minder positieve effecten van zelfsturing in de organisatie. Starten van een dialoog hierover. april – juni 2021

Stichting Humanitas

Begeleidingstraject locatie de Wetering, Verpleeghuis Beverwaard. juni 2019 – juni 2021

Begeleiding bij verbeteren multidisciplinaire samenwerking. eerste helft 2021

Onderzoek naar de kwaliteit van de samenwerking op Locatie de Berberishof. september 2021

Inovum, zorgorganisatie in Hilversum en Wijdemerum

Strategie 10-daagse ‘Inovum Aan!’. Voorbereiding, begeleiden gesprekken, verwerken uitkomsten en advies over de volgende stappen. In samenwerking met Mike Jansen (Labfour, Vitanimo). januari – mei 2019

Opleidingsinstituut MC Haaglanden en Groene Hart Ziekenhuis

In opdracht van PostMD, docent bij de opleiding voor Seniormedewerkers op poli’s of afdelingen. Vanaf september 2018 tot heden

Rijndam Revalidatie

In opdracht van PostMD Interne opleiding Verpleegkundig Leiderschap (start sept ’18). Vanaf maart 2019 begeleiden van het verandertraject ‘Excellente zorg’ aan de hand van Design Thinking. Afgerond in februari 2020.

Zorgorganisatie in Capelle ad IJssel, Nieuwerkerk ad IJssen en Krimpen ad IJssel

Teambegeleiding Verpleeghuisteams in Krimpen ad IJssel. mei 2018 – november 2019

GGZ Delfland

diverse coachingstrajecten en teambegeleiding MBT-SAP 2005 – heden

Enver Jeugdhulpverlening

diverse coachingstrajecten 2017 tot heden

Zorggroep Reinalda

begeleiding Extramurale Zorg bij splitsing WLZ-ZVW okt 2017 – april 2018

Atlant Zorggroep Apeldoorn

Projectmanagement ten behoeve van Waardigheid&Trots programma gericht op kwaliteitsverbetering in de ouderenzorg. https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/atlant-doorloopt-succesvol-kwaliteitstraject/ Projectmanagement Verhuizing Chronisch Psychiatrische verpleeghuiszorg 2013 – augustus 2018

NHG

Nascholing voor huisartsen en verzekeringsartsen op het gebied van samenwerking en communicatie 2010 – heden

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

Coachingstrajecten, intervisiebegeleiding 2016 – heden.

Siza

Organisatie voor mensen met een beperking in Arnhem: diverse coachingstrajecten teamleiders; procesbegeleider, leergang Autistisch Spectrum Stoornissen; Leergang de Visie Doen – voorsoorteren op de WMO in de gehandicaptenzorg. (ism. Miny Verberne – Inzicht-Uitzicht) 2013 – 2014

Palier Parnassia Bavogroep

Begeleiden cliëntenraad 2014

De Heer software

Coachingstraject en bemiddeling

Werken in een netwerk

Ik geloof in de kracht van samenwerking. Samen word je sterker en ben je beter in staat vragen van klanten te beantwoorden. Collega’s houden je scherp en dagen je uit. Unbalanced Rock werkt onder andere samen met: www.vitanimo.nl www.projectassociates.nl www.werkplaatsandersdoen.nl