Werkwijze

De naam Unbalanced Rock geeft kernachtig weer wat volgens mij veranderen van mensen in organisaties vraagt: kunnen omgaan met onbalans. Hoe zorg je ervoor dat onbalans en de onzekerheid die dat met zich meebrengt, niet verlamt, maar juist stimuleert tot beweging en creativiteit bij het zoeken naar oplossingen?

Ik begeleid mensen in organisaties om samen de onbalans voorbij te gaan. Ik help bij het vaststellen van de vragen, het maken en bespreken van een plan en het (projectmatig) begeleiden van de uitvoering. Het stuur ligt steeds in handen van u als klant, ik ben de derde actor die kritisch meekijkt, maar ook mee handelt.
Het resultaat is dat er verantwoordelijkheid wordt genomen, moeilijke kwesties worden besproken en daadwerkelijk stappen zijn gezet.

Mijn manier van werken is praktisch en ik balanceer tussen rust en actie, stilte en aanspreken, en bezinning en doorzetten.